[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Pol\u00edtica de privacitat <\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<h2>PROTECCI&Oacute; DE DADES<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Les dades facilitades pels usuaris seran incorporats a un fitxer automatitzat titularitat de la societat corresponent. <strong>OWL Serveis Immobiliaris sqv.SL<\/strong>&nbsp;es compromet a tractar les dades de car&agrave;cter personal dels usuaris de conformitat amb l'establert en la normativa aplicable i, en particular, a tractar confidencialment les dades de car&agrave;cter personal de l'usuari a les quals tingui acc&eacute;s com a conseq&uuml;&egrave;ncia de la seva navegaci&oacute; en el lloc web. Respecte de les dades esmentades podr&agrave; exercir els drets d'acc&eacute;s, rectificaci&oacute; i cancel&middot;laci&oacute; en els termes establerts en la llei org&agrave;nica mitjan&ccedil;ant una comunicaci&oacute; dirigida a:&nbsp;<a href=\"mailto:owl.serveisimmobiliaris.sqv@gmail.com\">owl.serveisimmobiliaris.sqv@gmail.com<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los datos facilitados por los usuarios ser&aacute;n incorporados en un fichero automatizado de titularidad de la sociedad correspondiente, <strong>OWL Serveis Immobiliaris sqv.SL&nbsp;<\/strong>se compromete a tratar los datos de caracter personal de los usuarios de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable y, en particular, a tratar confidencialmente los datos de caracter personal del usuario a los cuales tenga acceso como consecu&eacute;ncia de su navegaci&oacute;n en la web. Respecto a los datos mencionados podr&aacute;n ejercer los derechos de acceso, rectificaci&oacute;n y cancelaci&oacute;n en los terminos establecidos en la ley org&aacute;nica mediante comunicaci&oacute;n dirigida a: owl.serveisimmobiliaris.sqv@gmail.com<\/p>","limit":-1,"order":101}]

Política de privacitat

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades facilitades pels usuaris seran incorporats a un fitxer automatitzat titularitat de la societat corresponent. OWL Serveis Immobiliaris sqv.SL es compromet a tractar les dades de caràcter personal dels usuaris de conformitat amb l'establert en la normativa aplicable i, en particular, a tractar confidencialment les dades de caràcter personal de l'usuari a les quals tingui accés com a conseqüència de la seva navegació en el lloc web. Respecte de les dades esmentades podrà exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació en els termes establerts en la llei orgànica mitjançant una comunicació dirigida a: owl.serveisimmobiliaris.sqv@gmail.com

Los datos facilitados por los usuarios serán incorporados en un fichero automatizado de titularidad de la sociedad correspondiente, OWL Serveis Immobiliaris sqv.SL se compromete a tratar los datos de caracter personal de los usuarios de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable y, en particular, a tratar confidencialmente los datos de caracter personal del usuario a los cuales tenga acceso como consecuéncia de su navegación en la web. Respecto a los datos mencionados podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los terminos establecidos en la ley orgánica mediante comunicación dirigida a: owl.serveisimmobiliaris.sqv@gmail.com


Cargando datos. Un momento, por favor...